bəyirmək

bəyirmək
f. Səs təqlidini bildirən söz; daha çox kiçik buynuzlu və balaca heyvanların səslənmələri. Dana anasının dalınca bəyirirdi. – Gedə, nə belə payız buzovu kimi bəyirirsən? M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • əyirmə — 1. «Əyirmək»dən f. is. 2. sif. Əyirilmiş. Əyirmə yundan corab toxuyurlar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yirm — yire, yirk, yirm, yirn see ire, yerk, yarm, iron …   Useful english dictionary

  • əyirmək — f. Əllərin arasında, yaxud müxtəlif mexanizmlər vasitəsilə yun, pambıq liflərini eşib ip halına salmaq. Cəhrəsi qarşısında ip əyirər; Uşağıyçın belə dua eləyər. A. S.. <Tapdığın> anası isə çoxdan bəri məfrəşdə saxladığı yunu darayır,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əyirməölçən — sif. xüs. Sapın, ipin və s. nin eşilmə dərəcəsini müəyyən edən cihaz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəyirmə — «Bəyirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəyirmə — 1. «Gəyirmək»dən f. is. 2. Mədədə əmələ gələn qazların, bəzən də mədədəki qidanın hissəcikləri ilə birlikdə ağızdan çıxması; gəyirti, gəyirik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səyirmə — «Səyirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəyirmə — «Dəydirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəyirmək — f. Mədədə əmələ gələn qazları, bəzən də qidanın hissəciklərini ağıza qaytarmaq. Bir az yedikdən sonra Teymur ağzını mollanın lap burnunun qabağına tutub bərkdən gəyirir. M. N. lətif. Səttar kişi şirin çayı içib stəkanı nəlbəkiyə qoyanda gəyirdi.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səyirmək — bax səyrimək. Naçalnik Qulam dayının gözlərinin içinə baxdı, onun üst dodağı azca səyirdi. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”